Arego
Stord IL - Handbal
Støtt oss

Turneringsreglar

Her finn du turneringsreglane som gjeld for Handballfestivalen. Dersom det er nokre av desse du lurar på - eller om du saknar noko - ta kontakt med oss! 

Årsklassar og speletid

Turneringa er for jenter og gutar frå 7 til 16 år. Klasseinndelinga følgjer nye årsklassar (den klassen dei spelar i  2017/18).

KLASSE   SPELARAR   SPELETID    BALL (J/G)
Mini (fødd 10/09):     3 + flyvande keeper      2 x 10 min      Str. 00 / Str. 00
Mini (fødd 2008)   3 + flyvande keeper   2 x 10 min   Str. 0 / Str. 0
J/G 10 (fødd 2007):   5 + fast keeper   2 x 10 min    Str. 0 / Str. 0
J/G 11 (fødd 2006):   5 + fast keeper   2 x 10 min    Str. 0 / Str. 0
J/G 12 (fødd 2005):   6 + fast keeper   2 x 10 min    Str. 0 / Str. 0
J/G 13 (fødd 2004):   6 + fast keeper   2 x 10 min    Str. 1 / Str. 1
J/G 14 (fødd 2003):   6 + fast keeper   2 x 10 min    Str. 1 / Str. 1
J/G 15 (fødd 2002):   6 + fast keeper   2 x 15 min    Str. 2 / Str. 2
J/G 16 (fødd 2001):   6 + fastkeeper   2 x 15 min    Str. 2 / Str. 2
             
            Kun klister i J/G 15/16
             

Ved stor påmelding vil me vurdera å begrensa antall lag i kvar klasse til 36. Her gjeld prinsippet "først til mølla" (det kan vera at lag som melder seg på innan fristen ikkje får bli med - dette vil de få svar tidleg på). Ved for få lag i ein klasse, kan den bli slått saman med ein annan klasse.

Puljer / spelesystem

Laga vert delt inn i puljer. I utgangspunktet vil det vera fem lag i kvar pulje. Dette gjev kvart lag minst fem kampar; fire innleiande kampar + minst ein sluttspelkamp. Alle laga går vidare til sluttspel. Dei beste i pulja går til A-sluttspill, resten går til B-sluttspill. I aktivitetsserien (til og med 11 år) spelar ein tre kampar laurdag og tre kampar søndag.

Me kan diverre ikkje ta omsyn til særlege ynskjer vedrørande kollisjonar av kampar i 7-11-årsklassane. Når det gjeld eldre klassar kan me heller ikkje lova noko på førehand vedrørande oppsettet - men me vil gjera vårt beste for at kampane ikkje kolliderer.

Ein spelar kan ikkje spele på to lag i same klasse. Brot på denne regelen vil medføre at det laget som lånar ein spelar tapar kampen.

Kamparena

Me spelar kampar i fire hallar og mange banar utendørs. Dei eldste klassane spelar inne. Alle A- og B-finalar vert avvikla inne. Ute spelar me på kunstgrasbanen og gras (hugs eigna sko, men IKKE fotballsko med knotter).

Det er i utgangspunktet IKKJE sekretariat på kampane. Dommarane har kontroll på tidtaking og målprotokoll. 

 

Dispensasjon for alder og kjønn

Me følgjer reglane som gjeld for Region Vest når det gjelder alder. 

Kjønn: I klassane G12-14 år kan ein ha 2 spelar på banen på kjønnsdispensasjon (Med fulle rettigheter i turneringa.) 

Dispensasjon på alder:  laget blir plassert sist i pulja etter innleiande runde, og spelar første sluttspillkamp, men tapar denne.

ALLE dispensasjonar skal vere godkjente på førehand av festivalen. Send søknad.

 

 

Jury

Det vert satt ned ein turneringsjury med arrangørens representant som leiar. I tillegg skal juryen bestå av ein nøytral leiar frå eit gjestande lag, samt ein representant fra dommarane. Eventuelle protestar må følgja NHF's protestreglement, og protesten må stadfestast skriftleg til juryen seinast 30 minutt etter kampslutt. Protestgebyret er på kr 750,- og må betalast saman med protesten. 

Spelarregistrering

Av sikkerhetsmessige og sportslege årsakar må alle levera inn lagslister. Spelarar kan registrerast ved påmeldingen. Her kan ein også endra på spelarar heilt fram til festivalstart. Spelarlisten kan også sendast til Stord Handball eller leverast når laget kjem. 

Tabell / poengberegning / sluttspill

2 poeng til vinner, 1 poeng ved uavgjort, 0 poeng ved tap. Ved likt antal poeng i puljespel vert rekkefølgja satt slik:

1) Innbyrdes kamp (om meir enn to lag har like mange poeng vert det ”ny” tabell for desse laga). 
2) Målskilnad innbyrdes kampar 
3) Flest scora mål i innbyrdes kampar
4) Målskilnad alle kampar i pulja 
5) Flest scora mål alle kampar i pulja 
6) Loddtrekning

Eit lag må spela alle innleiande kampar for å komma til A-sluttspelet. Lag som spelar med dispensasjon er merka ** i kampoppsettet, og endar sist i puljespelet. Dei får spela første kamp i B-sluttspelet, men vil uansett tapa denne kampen.

I sluttspelet vert ”første målet vinner” nytta ved uavgjort resultat etter ordinær tid. I sluttspelet kan ein nytta inntil fem minutter med speleforlenginga ved fortsatt uavgjort resultat. Dersom stillinga er uavgjort etter speleforlenging, vert kampen avgjort ved myntkast. Derom eit lag ikkje møtar til kamp, ventar dommaren maksimalt i fem minutt før frammøtte lag vert tildelt sigeren.

I finalane vert det spela ”første mål vinn” inntil kampen er avgjort. Ved uavgjort resultat etter ordinær tid i sluttspelet vert det nytta loddtrekning for å avgjera kva lag som skal starta med ballen når det skal spelast ”første målet vinner”. 

Første avkast

Laget som står først i kampoppsettet startar med ballen, og startar til venstre for sekretariatet. Det er også dette laget som har ansvar for  draktskifte dersom det er behov for dette. 

Premiering

 • Lagspremie (pokal) til finalelaga i A-sluttspel og pokal til vinnaren av B-sluttspel (J/G12-16)
 • Individuelle premiar til finalelaga i A-pulja (maksimalt 15 premiar pr lag)
 • Høytideleg premieutdeling i Nyehallen mandag formiddag for alle spelarane i J/G 7-12 år *. 
 • Kåring av Fair Play-klubb på finaledagen.
 • All Star-lag vert kåra i klassane J/G13 og J/G14.
 • Beste klubb vinn kr 10 000,- (Vert utbetalt på finaledagen)
 • Nest beste klubb vinn kr 5 000,- (Vert utbetalt på finaledagen)
 • Stord deltek ikkje i Beste Klubb-konkurransen.

* Mandag kl. 11.00 vert alle laga til og med J/G 12 samla utanfor Nyehallen (mot Ungdomsskulen). Det vert da innløping hand-i-hand for alle spelarar, trenarar og oppmenn. I hallen vert det da litt show kring denne medaljeutdelinga, og med stappfulle tribunar med foreldre kan dette virke noko kaotisk, men dette er ein fin tradisjon som alltid skapar god stemning.  

Kontakt oss
 • J6
 • J7
 • J8-1
 • J8-2
 • Gamlehallen
  F
  16:00-17:00


  Jenter fødde i 2012.

   

  Hovudtrenar
  Jannicke Salomonsen
  Mob: 48060009


  Trenar

  Christina Spissøy
  Mob: 91590025

  Åsmund Eikeland
  Mob: 90865912


  Send epost til laget

   

 • Rackethallen
  To
  17:30-18:30


  Jenter fødde i 2011.

   

  Hovudtrenar
  Eugen Brask
  Mob: 41519540


  Oppmann

  Solveig Myhre Kvinnesland
  Mob: 45486456


  Kamper Stord


  Kamper Stord 2


  Kamper Stord 3


  Send epost til laget

 • Rackethallen
  O
  16:00-17:00


  Leirvik/Langeland fødde i 2010.


  Hovudtrenar
  Martine Engelsen Spratt
  Mob: 92615859

  Trenar
  Robert Brandvik
  Mob: 98899177

  Oppmann

  Martine Engelsen Spratt
  Mob: 92615859


  Kamper Stord


  Kamper Stord 2


  Send epost til laget

   

 • Nordbygdo
  O
  17:30-18:30


  Hystad/Rommetveit fødde i 2010.

   

  Hovudtrenar
  Cecilie Eriksen Raunholm
  Mob: 92447096


  Trenar

  Else Marie Søgaard
  Mob: 90564085


  Oppmann

  Hogne Buchvold
  Mob: 98641330


  Kamper Stord 3


  Kamper Stord 4


  Kamper Stord 5


  Kamper Stord 6


  Send epost til laget

   

 • J9-1
 • J9-2
 • J10
 • J11-1
 • Gamlehallen
  O
  15:30-17:00


  Leirvik/Langeland fødde i 2009.

   

  Hovudtrenar
  Aksel Sæther
  Mob: 97556014

  Trenar
  Marita Nysæther
  Mob: 99008745‬

  Oppmann

  Kristine Mikkelson Sæther
  Mob: 97010823

   

  Kamper Stord


  Kamper Stord 2


  Kamper Stord 3


  Send epost til laget

   

 • Nordbygdo
  Ti
  17:00-18:00


  Hystad/Rommetveit fødde i 2009.

   

  Hovudtrenar
  Jonathan Gniste
  Mob: 47343679

  Trenarteam
  Gunnhild Kaldråstøyl
  Mob: 41106884


  Åge Valdal-Østensen
  Mob: 45411116

  Oppmann

  Frank Haugland
  Mob: 95990098


  Kamper Stord 4


  Kamper Stord 5


  Kamper Stord 6


  Send epost til laget

   

 • Nordbygdohallen
  M
  17:00-18:00
  Rackethallen
  To
  15:00-16:30


  Jenter fødde i 2008.

   

  Hovudtrenar
  Marte Wirum
  Mob: 92424107

  Trenar
  Anita Moen Hakestad
  Mob: 90050003

  Anita Hammersland
  Mob: 91166240


  Oppmann

  Barbro Isdal
  Mob: 90723967

  Kamper Stord

  Kamper Stord 2


  Kamper Stord 3


  Kamper Stord 4


  Send epost til laget

    

 • Rackethallen
  To
  16:30-18:30

   

  Leirvik/Langeland fødde i 2007.

   

  Hovudtrenar
  Gunnhild Hauge
  Mob: 90851117

  Trenar
  Ina Blikra Valvatna
  Mob: 90731606


  Oppmann

  Anne Marie Skjerven
  Mob: 91674844


  Kamper Stord


  Kamper Stord 2


  Send epost til laget

   

 • J11-2
 • J12-1
 • J12-2
 • J13-1
 • Nordbygdo
  M
  15:30-17:00
  Nordbygdo
  Ti
  16:00-17:30

   

  Hystad/Rommetveit fødde 2007. 

   

  Hovudtrenar
  Lene Horne Dale
  Mob: 90696136


  Trenar
  Åge Valdal-Østensen
  Mob: 45411116

  Oppmann
   
  Ingrid Hårde
  Mob: 95725461


  Kamper Stord 3


  Send epost til laget

   

 • Rackethallen
  Ti
  15:30-17:00
  Nordbygdo
  O
  18:30-20:00


  Litlabø/Langeland, fødde i 2006.


  Hovudtrenar
  Frode Bekkenes
  Mob: 46424058

  Trenar
  Jorunn Aspen
  Mob: 41529689

  Oppmann
  Monica Ann Skår
  Mob: 47848655 

  Kamper Stord 2


  Kamper Stord 3


  Send epost til laget

   

 • Gamlehallen
  Ti
  15:30-17:00
  Gamlehallen
  O
  18:00-19:00


  Leirvik/Hystad/Rommetveit, fødde i 2006.


  Hovudtrenar
  Tonje Aamot Haga
  Mob: 98814949


  Trenar
  Roy Sverre Amundsen
  Mob: 99225785


  Oppmann

  Hilde Karin Alfarnes
  Mob: 48122161

  Kamper Stord

  Send epost til laget

   

 • Nordbygdo
  M
  18:00-19:30
  Gamlehallen
  Ti
  18:30-20:00
  Gamlehallen
  F
  18:00-19:30


  Leirvik/Langeland, fødde i 2005.


  Hovudtrenar
  John Andersen
  Mob: 93890259

  Oppmann
  Line Solheim
  Mob: 93456895

  Kamper Stord 3


  Send epost til laget


 • J13-2
 • J14
 • J15
 • J16
 • Nordbygdo
  M
  19:30-21:00
  Nordbygdo
  To
  17:00-18:30
  Nordbygdo
  F
  16:00-17:30


  Hystad/Rommetveit, fødde i 2005/06.


  Hovudtrenar
  Ellen Salomonsen
  Mob: 41209387

  Trenarteam
  Kari Braathen
  Mob: 97658446 

  Christian Alfredsen
  Mob: 92207814


  Oppmann
  Ove Røstbø
  Mob: 99021329

  Kamper Stord

  Kamper Stord 2


  Send epost til laget

   

 • Nordbygdo
  Ti
  19:30-21:00
  Nordbygdo
  To
  18:00-19:30
  Gamlehallen
  F
  16:30-18:00


  Jenter fødde i 2004.


  Hovudtrenar
  Ørnulf Botnen
  Mob: 92032170


  Trenarteam
  Aksel Sæther
  Mob: 97556014

  Terje Tvedten
  Mob: 92810559


  Trine Skår Lande
  Mob: 91391257

  Njål Hamre Olsen
  Mob: 90084243


  Oppmann

  Tonje Aamot Haga
  Mob: 98814949

  Kamper Stord


  Kamper Stord 2


  Kamper Stord 3

   
  Send epost til laget

   

 • Nyehallen
  M
  15:00-16:30
  Rackethallen
  O
  17:00-18:30
  Rackethallen
  To
  18:30-20:00


  Jenter fødde i 2003.


  Hovudtrenar:
  TBA

  Trenarteam:
  TBA


  Oppmann:

  Hege Våmartveit
  Mob: 41108775

  Sesongens kamper

  Send epost til laget

   

 • Nyehallen
  F
  15:00-16:30


  Jenter fødde i 2002.


  Hovudtrenar
  Jonathan Gniste
  Mob: 47343679

  Trenarteam
  Thomas Nøkling
  Mob: 95250070

  Christian Alfredsen
  Mob: 92207814

  Oppmann
  Tone Skåtevik
  Mob: 41146282 


  Sesongens kamper


  Send epost til laget

   

 • D5
 • D2
 • G6
 • G7
 • Nyehallen
  M
  19:00-20:30
  Nyehallen
  O
  16:30-18:00
  Nyehallen
  To
  20:00-21:30


  Damer 5. divisjon / Rekrutt / J16


  Hovudtrenar
  Tor Christian Sæbø
  Mob: 97021144

  Trenarteam
  Jonathan Gniste
  Mob: 47343679

  Thomas Nøkling
  Mob: 95250070

  Oppmann
  TBA  


  Sesongens kamper


  Send epost til laget

   

 • Nyehallen
  M
  20:30-22:00
  Nyehallen
  O
  16:30-18:00
  Nyehallen
  To
  20:00-21:30


  Damer 2. divisjon


  Hovudtrenar
  Bjarte Epland
  Mob: 48153218


  Oppmann
  Franny Bøthner
  Mob: 98805456


  Sesongens kamper


  Send epost til laget

   

 • Gamlehallen
  O
  18:00-19:00


  Gutar fødde i 2012.

   

  Hovudtrenar
  Alice Aasheim
  Mob: ‭41516562‬

  Trenar
  Bjarte S. Epland
  Mob: 48153218


  Oppmann

  Hanne Nesbø
  Mob: 41174375

  Send epost til laget

 • Nordbygdohallen
  To
  16:00-17:00


  Gutar fødde i 2011.

   

  Hovudtrenar
  Henriette Thorsen
  Mob: ‭47244337

  Trenar
  Didrik Launes
  Mob: 94433300‬


  Oppmann  Send epost til laget

   

 • G8
 • G9
 • G10
 • G11
 • Nordbygdo
  To
  16:00-17:00


  Gutar fødde i 2010.

   

  Hovudtrenar
  Frode Bekkenes
  Mob: 46424058

  Oppmann

  Rita Kristin Berg
  Mob: 94158260


  Høstens kamper Stord


  Høstens kamper Stord 2


  Høstens kamper Stord 3


  Send epost til laget

   

 • Gamlehallen
  O
  16:30-18:00


  Gutar fødde i 2009.

   

  Hovudtrenar
  Ingemar Olsson
  Mob: 47341418

  Trenar
  Marthe Olsson
  Mob: 41335992

  Oppmann

  Marthe Olsson
  Mob: 41335992


  Høstens kamper Stord

  Høstens kamper Stord 2


  Send epost til laget

   

 • Nyehallen
  Ti
  16:00-17:30
  Gamlehallen
  To
  16:00-17:30


  Gutter fødde i 2008.

   
  Hovudtrenar
  Cristian Valenza
  Mob: 94163851


  Oppmann

  Øystein Rykkje
  Mob: 93039034

  Kamper Stord

  Kamper Stord 2


  Send epost til laget

   

 • Nordbygdo
  Ti
  18:00-19:30
  Gamlehallen
  To
  16:30-18:00

   

  Gutar fødde i 2007.

   

  Hovudtrenar
  Aksel Sæther
  Mob: 97556014
   

  Oppmann
  Monika Lohela
  Mob: 99616929


  Kamper Stord


  Kamper Stord 2


  Send epost til laget

   

 • G12
 • G13
 • G14/15
 • G16
 • Nyehallen
  O
  15:30-16:30
  Nordbygdo
  F
  17:30-19:00


  Gutar fødde i 2006.


  Hovudtrenar
  Thomas Nøkling
  Mob: 95250070


  Trenar
  Martin Dahl Olsen
  Mob: 97117790 


  Oppmann
  Gunnhild Lothe
  Mob: 41510045

  Sesongens kamper


  Send epost til laget

   

 • Nyehallen
  M
  16:30-18:00
  Nyehallen
  F
  18:00-19:30


  Gutar fødde i 2005.


  Hovudtrenar

  Christoffer Rafdal
  Mob: 48253214  


  Trenar

  André Skjønberg
  Mob: 97058038 

  Oppmann
  Rune Helland
  Mob: 95150581

  Sesongens kamper


  Send epost til laget

   

 • Nyehallen
  Ti
  17:30-19:00
  Nordbygdo
  To
  19:30-21:00
  Nyehallen
  F
  16:30-18:00


  Gutar fødde i 2004/2003.


  Hovudtrenar
  Cristian Valenza
  Mob: 94163851

  Trenarteam
  Rune Loftheim
  Mob: 45411760

  Tore Hammer
  Mob: 97174808

  Oppmann
  Henriette Matre Hagenes
  Mob: 95991968


  Kamper G14

  Kamper G15


  Send epost til laget

   

 • Nyehallen
  F
  16:30-18:00


  Gutar fødde i 2002


  Hovudtrenar
  Ingemar Olsson
  Mob: 47341418 

  Trenar
  Olav Bauge
  Mob: 90722671

  Even Flotve
  Mob: 94151547

  Oppmann
  Hallbjørg Sagmo Eide
  Mob: 91136685

  Sesongens kamper


  Send epost til laget

   

 • H4
 • H2
 • Gull
 • Nyehallen
  Ti
  19:00-21:00
  Nyehallen
  O
  18:00-19:30
  Nyehallen
  To
  17:00-18:30


  Herrer 4. divisjon / Rekrutt / G16

   

  Hovudtrenar
  Even Flotve 
  Mob: 94151547

  Oppmann

  Rune Loftheim
  Mob: 45411760

  Sesongens kamper


  Send epost til laget

   

 • Nyehallen
  Ti
  19:00-21:00
  Nyehallen
  O
  18:00-19:30
  Nyehallen
  To
  18:30-20:00


  Herrer 2. divisjon

   

  Hovudtrenar
  Ingemar Olsson
  Mob: 47341418

  Oppmann
  Ann-Helen Hareide
  Mob: 97755828

  Sesongens kamper

  Send epost til laget

   

 • Gamlehallen
  Ti
  17:00-18:00


  Stord sitt PU-lag


  Trenarteam

  André Skogvold
  Mob: 40518663

  Sigurd Sævareid
  Mob: 95419989

  Henriette Thorsen
  Mob: 47244337


  Oppmann
  Aina Skogvold
  Mob: 90050625

  Send epost til laget

   

Kalender