Arego
Stord IL - Handbal
Støtt oss

Lagleiaren

Oppmanns-vervet er eit særs viktig verv kring eit handballag. Me i Stord Handball set den jobben som alle oppmenn utfører veldig høgt - og er takknemlege for all den innsatsen alle oppmenn legg ned i arbeidet kring laga. Utan ein fungerande oppmann (eller oppkvinne) vert det vanskeleg å administrera eit lag for trenaren. 

Me har derfor laga ei egen side som er dedikert til oppmanns-vervet, der me skal forsøke å legge ut relevant informasjon til oppmenn i gruppa. Det vert og publisert møtereferat frå oppmannsmøta som vert holdt med jamne mellomrom i sesongen. 

Dersom nokon har tips til saker og ting som kan leggast ut på denne siden - ta kontakt med oss!

Kontakt oss
Kalender