Arego
Stord IL - Handbal
Støtt oss

Politiattest

Søknad om politiattest

Alle trenarar og lagleiarar må fremvise gyldig politiattest til styret i Stord Handball. 

Du søkar no digitalt på: https://attest.politi.no

I tillegg treng du ein stadfesting frå Stord Handball å legga ved i denne digitale søknaden. Denne stadfestinga får du ved å kontakte Aksel på: aksel@stordhandball.no

Etter handsaming frå politiet, får du søknaden i retur. Denne må så visast fram til eit styremedlem i Stord Handball.  

Personar som ikkje har framvist politiattest utan merknad, kan ikke setjast til oppgåver som medfører eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming.

Norges Idrettsforbund har kommet med pålegg om at inntil lagleiar/trenar har fått politiattest, må han ha med seg ein annan vaksen person på trening.

Meir info finn du på www.idrett.no

 

Søknad om politiattest

Alle trenare og lagleiare må søke om politiattest.

Slik gjør dere det:

  1. Last ned SØKNADSSKJEMA.
  2. Skriv ut skjemaet og fyll ut felt A.
  3. Lever søknaden på oppmannsmøtet. Du kan også scanna inn søknaden og senda den som vedlegg på e-post til post@stordhandball.no
  4. Stord Idrettslag sender søknadene vidare til politiet.
  5. Politiet sender attesten som ordinær post til den som søknaden gjeld for. Den vert IKKJE sendt til idrettslaget.
  6. Den som søknaden gjeld for, skal framvisa sin politiattest til idrettslaget. Det kjem nærare informasjon om tidspunkt og stad for dette.

Personar som ikkje har framvist politiattest utan merknad, kan ikke setjast til oppgåver som medfører eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming.

Norges Idrettsforbund har komt med pålegg om at inntil ein gitt lagleiar/trenar har fått politiattest, må han ha med seg ein annan vaksenperson på trening.
..........

Meir info finn de på www.idrett.no

 

Kontakt oss
Kalender